TILKASTEN-VÄRRIN SUKUSEURA

Tilkasten ja Värrin suvut ovat vanhoja varsinais-suomalaisia talonpoikaissukuja. Sukuseuran nimen juuret juontuvat 1500-luvulle Karinaisiin (nykyinen Pöytyä) kahteen taloon, jotka kuuluivat luultavasti samaan kantatilaan. Ensimmäisen vuonna 1540 laaditun maakirjan mukaan kantatila oli jaettu kahdeksi eri taloksi ja kyläksi.

Sukuseura perustettiin vuonna 1983. Ensimmäinen sukukokous pidettiin Koskella Tl. Sukujuhlaan osallistui lähes 600 suvun jäsentä. Seuran kotipaikka on Pöytyän kunta. Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä kaksien 1800-luvun alkupuolella keskenään avioituneiden sisarusten: Tilkasten Matin ja Leenan sekä heidän puolisojensa Värrin Mikon ja Liisan jälkeläisten kesken. Suvun juuret ovat Karinaisten Mäenpään ja Tilkasten kylissä, josta osa esivanhempiamme muuttivat Karinaisten lisäksi lähipitäjiin mm. Koskelle ja Tarvasjoelle ja näin muodostui 1800-luvun loppupuolella suvun 15 pääsukuhaaraa.

Sukuseura toimii yhdyssiteenä suvun jäsenten välillä. Suvun arviolta noin 4 000 elossa olevasta jäsenestä sukuseuran jäseniä on lähes 500. Suku pitää yhteyttä kokoontumalla joka toinen vuosi sukukokouksiin, joissa on pidetty esitelmiä ja kuultu merkittävistä suvun jäsenistä. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet suvun historian ja nykypäivän taiteilijat, kirjailijat ja muut kulttuuripersoonat. Sukujuhlien lisäksi järjestetään retkiä suvun kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin Sukukirjeillä on tiedotettu aika ajoin suvun jäsenille merkittävistä tapahtumista ja jäsenkirjeillä vuosittain ajankohtaisista asioista.

Tilkasten-Värrin suvun historia on koottu kolmeen julkaisuun. Sukukirjan ensimmäinen osa tutustuttaa suvun kantatilojen historiaan ja kertoo emäntien ja isäntien vaiheista vuosina 1540 -1940. Sukukirjan toiseen osaan Jälkipolvet on koottu matrikkelitiedot sukuun kuuluvista aina nykypäivään asti. Lisäksi kirjassa on muutamia muisteluartikkeleita. Kolmas kirja Sukumuistoja on koottu suvun jäsenten kirjoittamista artikkeleista ja haastatteluista. Seuralla on myös oma sukupinssi ja sen pohjalta rakennettu pöytäviiri ja sukuseuran grafiikka. Sukuseura on Sukuseurojen keskusliiton jäsen.

Webdesign by Codeart © 2020